?  حکايت آموزنده از پائولو کوئيلو: براي بدست آوردن آزادي يک عمل جسورانه کافيست ـ | اس ام اس برای من حکايت آموزنده از پائولو کوئيلو: براي بدست آوردن آزادي يک عمل جسورانه کافيست ـ « متفرقه « اس ام اس برای من حکايت آموزنده از پائولو کوئيلو: براي بدست آوردن آزادي يک عمل جسورانه کافيست ـ « متفرقه « اس ام اس برای من [uCan-Post]
اس ام اس برای من






حکایت آموزنده از پائولو کوئیلو: برای بدست آوردن آزادی یک عمل جسورانه کافیست ـ


حکایت آموزنده از پائولو کوئیلو: برای بدست آوردن آزادی یک عمل جسورانه کافیست
 
رام کنندگان حیوانات سیرک برای مطیع کردن فیلها از ترفند ساده ای استفاده
می کنند.زمانی که حیوان هنوز بچه است، یکی از پاهای او را به تنه درختی می
بندند. حیوان جوان هر چه تلاش می کند نمی تواند خود را از بند خلاص کند
اندک اندک این عقیده که تنه درخت خیلی قوی تر از اوست در فکرش شکل می
گیرد.وقتی حیوان بالغ و نیرومند شد ،کافی است …


حکایت آموزنده از پائولو کوئیلو: برای بدست آوردن آزادی یک عمل جسورانه کافیست
 
رام کنندگان حیوانات سیرک برای مطیع کردن فیلها از ترفند ساده ای استفاده می کنند.زمانی که حیوان هنوز بچه است، یکی از پاهای او را به تنه درختی می بندند. حیوان جوان هر چه تلاش می کند نمی تواند خود را از بند خلاص کند اندک اندک این عقیده که تنه درخت خیلی قوی تر از اوست در فکرش شکل می گیرد.وقتی حیوان بالغ و نیرومند شد ،کافی است شخصی نخی را به دور پای فیل ببندد و سر دیگرش را به شاخه ای گره بزند. فیل برای رها کردن خود تلاشی نخواهد کرد پای ما نیز ، همچون فیلها،اغلب با رشته های ضعیف و شکننده ای بسته شده است ، اما از آنجا که از بچگی قدرت تنه درخت را باور کرده ایم، به خود جرات تلاش کردن نمی دهیم،……..
Like!
0
اشتراک این مطلب با دوستان


http://sms4i.mihanstore.net/product.php?id=1034



برچسب ها :


ارسال نظر




 

1,073 views