اس ام اس برای من

مرکز اس ام اس

هفت نصیحت مولانا

دی۲۶

هفت نصیحت مولانا


گشاده دست باش،جاری باش،کمک کن(مثل رود)

با شفقت و مهربان باش(مثل خورشید)

اگر کسی اشتباه کرد آن را بپوشان(مثل شب)

وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)

متواضع باش و کبر نداشته باش(مثل خاک)

بخشش و عفو داشته باش(مثل دریا)اگر می خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش
(مثل آینه)

Like!
0
اشتراک این مطلب با دوستان

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود

وب سایت آزمایشی

متن دیدگاه شما :