?  شعر خنده دار و خاطره انگیز سربازی | اس ام اس برای من شعر خنده دار و خاطره انگیز سربازی « اس ام اس پسرانه « اس ام اس جديد « اس ام اس برای من شعر خنده دار و خاطره انگیز سربازی « اس ام اس پسرانه « اس ام اس جديد « اس ام اس برای من [uCan-Post]
اس ام اس برای من


شعر خنده دار و خاطره انگیز سربازی

شعر خنده دار و خاطره انگیز سربازی

www.sms4i.ir

خوشا روزی که من پنج ساله بودم
درون کوچه ها آواره بودم
چرا مادر مرا بیست ساله کردی
میان پادگان آواره کردی
دم دروازه شهر که رسیدم
صدای طبل و شیپور را شنیدم
به خود گفتم که این طبل نظام است
دو سال شخصی گری بر من حرام است
گروهبانان مرا بیچاره کردند
لباس شخصیم را پاره کردند
به خط کردند تراشیدند سرم را
لباس آشخوری کردند تنم را
لباس آشخوری رنگ زمین است


برادر غم مخور دنیا همین است
نگو خدمت بگو زندان هارون
که دل را در جوانی می کند خون
نگو خدمت بگو سرچشمه غم
نگهبانی زیاد مرخصی کم
مسلسل لوله خودکار دارد
گهی تک تیر گهی رگبار دارد
کلاغ پر می روم کاسه به دندان
برای خوردن یک لقمه نان
نوشتم نامه ای با برگ چایی
که هر وقت می خوری یادم بیایی
لب چشمه نشستم خوابم آمد
محبت های مادر یادم آمد
بمیرد آن که سربازی بنا کرد
تمام دختران را چشم به راه کرد
از آن روزی که سربازی بنا شد
ستم بر ما نشد بر دختران شد
گمان کردم که سربازی دو سال است
ندانستم که عمر یک جوان است
 

Like!
23
اشتراک این مطلب با دوستان


http://sms4i.mihanstore.net/product.php?id=1034برچسب ها : شعر خنده دار و خاطره انگیز سربازی - اس ام اس برای من


ارسال نظر
 

9,306 views