معجزات قرآنی | اس ام اس برای من معجزات قرآنی « Categories « اس ام اس برای من معجزات قرآنی « Categories « اس ام اس برای من [uCan-Post]
اس ام اس برای من


تحقیق جالب و خواندنی روی مومیایی یک فرعون

تحقیق جالب و خواندنی روی مومیایی یک فرعون

معجرات قرآن در قرن ما

هنگامی که فرانسوا میتران در سال ۱۹۸۱م زمام امور فرانسه را بر عهده گرفت،از مصر تقاضا شد تا جسد مومیایی شده فرعون برای برخی آزمایش ها و تحقیقات از مصر به فرانسه منتقل شود .
هنگامی که هواپیمای حامل بزرگترین طاغوت تاریخ در فرانسه به زمین نشست،بسیاری از مسئولین کشور فرانسه و از جمله رئیس دولت و وزرایش در فرودگاه حاضر شده و از جسد طاغوت استقبال کردند

www.sms4i.ir
پس از اتمام مراسم،جسد فرعون به مکانی با شرایط خاص در مرکز آثار فرانسه انتقال داده شد تا بزرگترین دانشمندان باستانشناس به همراه بهترین جراحان و کالبد شکافان فرانسه،آزمایشات خود را بر روی این جسد و کشف اسرار متعلق به آن شروع کنند .

Like!
5

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها : تحقیق جالب و خواندنی روی مومیایی یک فرعون معجزه های قرآنی زیبا

عضویت