[uCan-Post]
اس ام اس برای من


ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺍﻟﮑﯽ که ﺧﻮﻧﺪﻡ ..

ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺍﻟﮑﯽ که ﺧﻮﻧﺪﻡ ..

ﻧﮕﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﮕﺎﻫﺖ، ﺍﻟﮑﯽ
ﻣﺜﻻً ﺭﻓﺘﻪ ﺯ ﺳﺮ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﯾﺖ، ﺍﻟﮑﯽ !
.
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﻻً ﭼﻪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻣﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ
ﻣﺜﻻً ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﻫﺎﯾﺖ، ﺍﻟﮑﯽ !
.
ﻫﺮﺷﺐ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺧﻮﺷﯽ ﺍﻭﻝ ﺷﺐ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﻢ
ﻣﺜﻻً ﻏﻢ ﻧﺸﺪﻩ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯾﺖ، ﺍﻟﮑﯽ !
.
ﺩﺭ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻗﺼﻪ ﯼ ﺗﻮ ﺑﺍ ﺧﺒﺮﻧﺪ
ﻣﺜﻻً ﻧﯿﺴﺖ ﺩﻟﻢ ﺍﻫﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ، ﺍﻟﮑﯽ !
.
ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻣﺘﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ
ﻣﺜﻻً ﺳﮓ ﻧﺸﻮﻡ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ، ﺍﻟﮑﯽ

 
Like!
0

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها : ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺍﻟﮑﯽ که ﺧﻮﻧﺪﻡ ..

عضویت
جوک جدید مورد داشتیم ۹۴

جوک جدید مورد داشتیم ۹۴

*

*

*

مورد داشتیم یکی از فامیلای نزدیک سر سفره عید ، اولش آدامس شیک به مهمونا میدادن ک کسی سمت آجیلا نرن ، آجیلاشونو تمام و کمال بردن سیزده بدر کلی هم خوش گذشته بهشون

*

*

*

مورد داشتیم دختره گوشیشو گم میکنه،بعد از کلی گشتن و زنگ زدن،آخرسر یکی گوشیو جواب میده،دختره میگه گوشی من دست شما چیکار میکنه؟؟؟شما کی هستین؟؟ طرفم با کمال صداقت گفته من دزدم!!!!!
هیچی دیگه دختره عاشق صداقت دزده شده،هفته دیگه ام عروسیشونه

*

*

*

موردداشتیم دختره بیشترازپسرا ارایش کرده…

خجالتم خوب چیزیه…

*

*

*

مورد داشتیم به پسره گفتن خواهرت کوچیکترت چند سالشه پسره گفته به سال نکشیده پونزده ماه ~‏_‏^
مدیونید اگه فکر کنید اون پسره دوست من بوده

*

*

*

عاقا به همین دکمه اینتر قسم مورد داشتیم دوستم سرجلسه کنکور۹۳ رشته ی ریاضی ، آزمون که تموم شده داشتن پاسخنامه هارو جمع میکردن باصدای بلند جوری که همه بشنون به مراقبه گفته : مواظب باش ، مواظب باش نریزه…
مراقبه گفته : چی شده؟چی نریزه ؟
دوستم : آخه ر ی دددددد م توش…
یدفه همه ی سالن منفجر شده. . . .
کثافت بعد آزمون گفت‏ ‏:بدبخت‏ ‏شدم‏ خراب کردم ، ولی الان مهندسی میخونه بخدا
البته ماها حسابی از خجالتش دراومدیم و لت پارش کردیم . . . ‏

*

*

*

مورد داشتیم مرتاض هندی رفته خوزستان ۲۴ ساعت رو نک یه نیزه به صورت عمودی ویساده,
الان شده مجسمه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*

*

Like!
2

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها : اس ام اس مورد داشتيم مورد داشتيم دختره مورد داشتيم كه جوک جدید مورد داشتیم 94 مورد داشتیم مورد داشتیم 93 مورد داشتیم باحال مورد داشتیم پسره مورد داشتیم جدید مورد داشتیم جدید 93 مورد داشتیم خفن مورد داشتیم دختر مورد داشتیم دختره مورد داشتیم که

عضویت


وای به حال نسل ما..

وای به حال نسل ما..

ﺣﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﺧﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ !
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﺎ ﭘﯽ ﺷﻬﻮﺗﻨﺪ ﯾﺎ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺩ ﻋﺸﻖ .
ﻧﺴﻠﯽ ﮎ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﺁﺗﺶ ﺷﻬﻮﺗﺶ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﺮﺩﻩ .
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﮏ ﻫﺎﯼ ۱۸+ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﻭ ﻻﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺗﻦ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﻣﯿﺨﺮﺩ .
ﻧﺴﻞ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻋﺸﻘﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﯾﺒﺮ ﻭ ﻻﯾﻦ ﻭ ﻭﺍﺗﺲ ﺍﭖ ﻭ … ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻭ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﯿﭻ ﻋﺒﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺩﺭ ﭼﺖ ﺩﻝ ﻭ ﻗﻠﻮﻩ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ﻣﯿﭙﻨﺪﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﻨﺪ … ﻧﺴﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﻢ ﺯﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎﯼ ﺑﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﺗﻨﮓ ﻭ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﺮﺩﻩ !!!!
AnAhItA

Like!
1

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها : وای به حال نسل ما..

عضویت


مامان که شدم

مامان که شدم

مامان که شدم ب دخترم میگم: ببین عزیزم ی وخت اگه بزرگ شدى اگه خوشگل شدى اگه ب سن ازدواج رسیدى،اگه چن نفر میخوانت,اونیو انتخاب نکنى ک ماشینش خفنه ها,اونیو انتخاب نکنى ک باباش پولداره ها,اونیو انتخاب نکنى ک سرش شلوغه ها,اونیو انتخاب نکنى ک میگه بیا خونمونا,اونیو انتخاب نکنى ک همش اشکتو درمیاره
اونیو انتخاب کن ک قلبشو بهت هدیه میده,اونیو انتخاب کن ک وختى ناراحته سریع لباساشو میپوشه میره بیرون,اونیو انتخاب کن ک وختى ناراحته فقط اخم میکنه,اونیو انتخاب کن ک مامانشو بهت نشون میده ن تخت خوابشو,اونى ک شاید ساعت رولکس نخره واست,ادکلن گرون نخره واست,ولى تولدت دل توو دلش نیس,اونى ک بلد نیس دروغ بگه,اگه دروغم بگه اونقدر ناشیه ک زود میفهمى,ی وخت ولش نکنى برى با ی پولدارتر,مامان جون وختى سرت غر میزنه,وختى ب آرایشت گیر میده,ول نکنى برى با ی بى غیرت,بگى باهات آرامش ندارم,وختى پولش تموم میشه, عاشق حساب بانکیه اون یکى نشى,نگاه نکن با بیخیالى فوتبال میبینه,شاید میخواد چشاى خستشو نبینى…اونیو انتخاب کن ک از بین همه میخواد فقط با تو باشه…

Like!
1

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها : مامان كه شدم

عضویت


ﯾﻪِ ﺩُﺧﺘَﺮﺁﯾﮯ ﻫَﺴﺘَـﻦ

ﯾﻪِ ﺩُﺧﺘَﺮﺁﯾﮯ ﻫَﺴﺘَـﻦ

ﯾﻪِ ﺩُﺧﺘَﺮﺁﯾﮯ ﻫَﺴﺘَـﻦ ﺧِﯿـﻠﮯ ﻣَﻐﺮﺅﺭَﻥ

ﺑﻪِ ﮐَﺴﮯ ﺭﻭ ﻧِﻤﯿـﺪَﻥ

ﺯﻭﺩ ﻋَﺼَﺒْﮯ ﻣﯿﺸَﻦ

ﺗﺂ ﯾﻪِ ﭼﻴﺰﻱ ﻣﻴﮕﻲ ﺗُﻨﺪ ﺗُﻨﺪ ﺟَﺆﺁﺑِﺘﺆ ﻣﯿﺪَﻥ

ﻟَﺠْﺒﺂﺯَﻥ ﺍﻳﻨﺂ ﻫَﻤﺆﻧﺂﯾﯿَﻦ ﮐﻪِ ﺑﺂ ﺁﻫَﻨﮓ ﻏَﻤﮕﯿﻦ ﮔِﺮﯾﻪِ ﻣﯿﮑُﻨَﻦ

ﻳﻪ ﺩُﺧﺘَﺮﺁﯾﮯ ﻫَﺴﺘَﻦ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺂ ﻋِﺸﻘِﺸﺆﻥ ﺩَﻋﻮﺁﺷﺆﻥ ﻣﻴﺸﻪ

ﻣﯿﮕَﻦ ﻣُﻬِﻢ ﻧﯿﺲْ ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺩَﺭﺅﻥ ﺁﺗﻴﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮَﻥ

ﯾﻪِ ﺅَﻗﺘﺂﯾﮯ ﻣﯿﮕَﻦ ﺧﺆﺁﺑَﻢ ﻣﻴﺂﺩ ﻭﻟﻲ ﺗﺂ ﺻُﺐ ﺁﻫَﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪَﻥ

ﻭ ﺃَﺷﮏْ ﻣﯿﺮﯾﺰَﻥ ﺍﻳﻨﺎ ﻫَﻤﺆﻧﺂﯾﯿَﻦ ﮐﻪِ ﺳﺨﺘﻲ ﺯﻳﺂﺩ ﻛﺸﻴﺪﻥ

ﻭ ﺑﻪِ ﮐَﺴﮯ ﻧَﮕُﻔـﺘَﻦْ ﺍﻳﻨﺂﺭﻭ ﺃﺫﯾَﺖ ﻧﮑُﻨﯿﻦ

ﺍﻳﻨﺂ ﻏُﺼﻪِ ﻫﺂﻱ ﯾﺆﺍﺷَﮑﮯ ﺯﻳﺂﺩ ﺩﺁﺭَﻥ

Like!
7

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها : ﯾﻪِ ﺩُﺧﺘَﺮﺁﯾﮯ ﻫَﺴﺘَـﻦ

عضویت
اس ام اس های جدید و زیبای دلتنگی ۹۴

اس ام اس های جدید و زیبای دلتنگی ۹۴

*

*

*

برگردازاول برو
چشمام پرازاشک بود
واضح ندیدمت…

*

*

*

هیچ وقت
فکرشونمیکردم
ی روزی
بااین سن
اینهمه آه ازته دل بکشم!!!‏‎

*

*

*

 همیشه بهانه ی رفتن دارد…
کسی ک بادلش نیامده

*

*

*

 آنجاک
احساس میکنی
خاطره ای نخواهی ساخت
خواهی مرد…!
زندگی چیزی ست
میان خاطراتی ک ساخته ایم
وخاطراتی ک خواهیم ساخت…

*

*

*

کسی رادوست بدارک “دوستت دارد”
حتی اگر غلام درگاهت باشد
ودست بکش ازدوست داشتن کسی ک”دوستت ندارد”
حتی اگر
سلطان قلبت باشد…
فراموش نکن ک”زمان”آدم وفادار رومشخص میکنه
ن”زبان” ‏‎ ‎

*

*

Like!
9

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها : اس ام اس های جدید و زیبای دلتنگی 94

عضویت