[uCan-Post]
اس ام اس برای من


شعر طنز مرد مجرد

شعر طنز مرد مجرد

خدایا پس چرامن زن ندارم؟؟
زنی زیباوسیمین تن ندارم؟؟
دوتازن دارد این همسایه ما
همان یک دانه راهم من ندارم
آژانس ملکی امشب گفت بمن
مجرد،بهرتومسکن ندارم
چ خاکی برسرم بایدبریزم؟
من بیچاره آخرزن ندارم
خداونداتوستارالعیوبی
وبراین نکته سوءظن ندارم
شدم خسته دگرازحرف مردم
تومیدانی دل ازآهن ندارم
تجردظاهرا عیب بزرگی است
من عیب دیگری اصلا ندارم
خودم میدانم این اصلاغلط بود
دراینجاقافیه لیکن ندارم
توعیبم رابپوش وهدیه ای ده
خبرداری نیکول کیدمن ندارم؟
اگراورافرستی دیگرازتو
گلایه قدیک ارزن ندارم

Like!
3

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها : شعر طنز مرد مجرد

عضویت
ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ از …

ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ از …

ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ از …

ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺍﯼ ﺑﺪﺵ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻳﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺒﯿﻨﻦ !!!

ﺍﺯ ﭘﺴﺮ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻳﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﮔﻠﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺳﺪﺵ ﻣﻴﮕﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮔﻠﻢ؟؟؟ !!!

ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺷﻪ !!!

ﺍﺯ ﭘﺴﺮ ﺣﯿﻮﻭﻥ ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﻫﺮﺯﻩ ﻣﻴﺪﻭﻧﻪ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺧﺪﺍ !!! ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ …

ﺍﺯ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻣﯿﮕﻪ ﺳﻼﻡ ﻣﻴﮕﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺪﻩ !!!

ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﮕﯽ ﺳﻼﻡ ﻣﻴﮕﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ ﺧﺮﻳﺪﯼ ﻭﺍﺳﻢ !!!

ﺍﺯ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻭ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﮐﺎﺭﯾﺎﺷﻮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻌﺪ ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ !!!

ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺑﻬﺶ ﻣﻴﮕﻪ ﺑﺎﻻ ﭼﺸﺖ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺎ ﺑﻕﺎﻟﯽ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﺭﻓﻴﻖ ﻣﻴﺸﻪ !!!

ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﯽ !!!

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ !!!

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻧﺎ !!!

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﯼ ﻣﺰﺧﺮﻑ !!!

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺻﺸﻮﻧﻮ ﻣﻴﺰﻧﻦ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺍﻭﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﯽ ﮐﺴﻦ !!!

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﮑﻨﻦ ﺍﻣﺎ ﺁﺩﻡ ﻧﻴﺴﺘﻦ !!!

 ﺍﺯ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺧﺘﺮ !!!

ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﭘﺴﺮ !!!

 ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮﺍﺭﻭ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ !!!

ﺍﺯ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﻪ ﺩﺧﺘﺮﻭ ﺑﺎ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ !!!

Like!
0

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها : ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ از ...

عضویت


من میبخشمت…

من میبخشمت…

من میبخشمت…
ولی بالشی ک هرشب خیس اشکامه…هرگز
من میبخشمت…
امامادری ک صدای هق هقمو میشنوه ونمیتونه کمکم کنه…هرگز
من میبخشمت…
امادلی ک ازهمه دنیاسیرش کردی…هرگز

Like!
1

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها : من ميبخشمت...

عضویت


کاش بودی مادرم

کاش بودی مادرم

هزاران بار قلبت را ز خود رنجانده ام مادر؛؛کنون در رنج دوری ات چه تنها مانده ام مادر

دلم عمری است محزون و سرا پا ناله و دردم؛؛بدور از گلشن مهرت در این پاییز دلسردم

منم چون قطره ی اب و تو گشتی چشمه ام مادر؛؛ندیدم در شب تارم چراغی از تو روشن تر

که اغوش لطیف تو برایم چون پر قو بود؛؛ز احساس غنی تو جهانم پر تکاپو بود

در این زندان بی مهری کنون درگیر تقدیرم؛؛دگر بی شوق تو هرگز پر و بالی نمیگیرم

که گریانم ز این دام و اسیر جنگ وجدانم؛؛نمی دانی،نمیدانی چه اندازه پشیمانم

ب دادم رس رهایم کن ز درد محبس خاکی؛؛مرا دریاب،ای مادر!تو ای گلزار دلپاکی

کجا شد سینه ی گرم تو ای اسطوره ی رحمت؛؛که من فریادها دارم ز درد دوری و محنت

“معصومه چاوشی”

یادت بخیر مادر :(
By: حــامــــــــــــــــــد

Like!
0

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها :

عضویت


چقدر دلم تنگ شده…

چقدر دلم تنگ شده…

چقدر دلم تنگ شده…
واسه صبحی که چشممو باز میکردم صبح بخیرش رو تو گوشیم میدیدم…
واسه اینکه احساس میکردم برای یکی مهمم…
واسه گیر دادناش…قهر کردناش…ناز کردناش…
اخ که خیلی وقته یکی از ته دل بهم نگفته مواظب خودت باش…
یکی اصرار نکرده بگم دوسش دارم تا بخوابه…
خیلی وقته خودم به خودم شب بخیر میگم…
خیلی وقته دل کسی به حالم نمیسوزه…
خیلی وقته وقتی دلم میگیره با خودم درد و دل میکنم…
خیلی وقته،وقتی گریه میکنم کسی نیست بگه گریه نکن وگرنه قهر میکنم…
راحت بگم خیلی وقته کسی بهم نگفته دوستت دارم…
خدایا…
چرا جفتمون رو عذاب میدی…تو تنهایی منم تنهام…
دستمو بگیر ببر پیش خودت…
دلم برات تنگ شده…

Like!
0

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها : چقدر دلم تنگ شده...

عضویت
اگه خیانت نکردم…

اگه خیانت نکردم…

 

اگه خیانت نکردم…

فکر نکن نمیتونستم…

اتفاقا خیلی ها دورو برم بودن…

اگه خوب بودم…

فکر نکن خوبی از خودت بود…خوبی تو ذاتم بود…

اگه بردمت بالا…فکر نکن چیزی بودی…

میخواستم هم قد خودم شی…اگه تک پر بودم…

فکر نکن پریدن بلد نبودم…فقط میخواستم با تو بپرم…

اگه دلمو فقط به تو دادم…فکر نکن تو عالی بودی…

دلم راضی نمیشد…اگه واسه دیدنت لحظه شماری میکردم…

فکر نکن خیلی شاخ بودی…به دلم که تنگ بود احترام میزاشتم…

اگه…اگه…اگه…اگه…خلاصه اگه حالا دارم فراموشت میکنم…

فکر نکن واسم آسونه…خودت راه موندن رو سخت کردی که مجبور شدم به آسونے برم….

Like!
2

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها : اگه خیانت نکردم...

عضویت