[uCan-Post]
اس ام اس برای من


اگه اینجا دختر باشی …دلم واقعا سوخت

اگه اینجا دختر باشی …دلم واقعا سوخت

اس ام اس برای من

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽツ
ﺑﺎ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ …ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪﺩﻫﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩﻥ …ﻣﺪﺭﻥ باﺷﯽ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﺑﻮﺩﻥ …
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ …
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺪ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ !!!
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺮﻑ ﭘﺴﺮ ﺗﺮﻩ ﺧﺮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :
ﮐﺎﺭﺵ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ !!!
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ …
ﻫﻮﺍ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯽ …..
ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ : ﻣﺮﺩ ﺷﺪﻩ …
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻥ ﺣﻼﻝ ﺍﺳﺖ !!!
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﺑﺲ ﺍﺳﺖ
ﺩﯾﮕﺮ !
ﻗﺪﯾﻢ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ …
ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﻪ !!! ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺷﺪﻩ …
ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮔﻠﯿﻤﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺏ
ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ …
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ …
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﺳﺎﻟﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ ﺑﺎ
ﺩﻭﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺍﺕ
ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻫﻮﺱ ﺷﻤﺎﻝ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺳﺮﺕ ﺑﺰﻧﺪ …
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ …
ﺯﻭﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﻫﻮﻝ ﺑﻮﺩ … ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﻗﺤﻄﯽ
ﭘﺴﺮ ﺷﻮﺩ !!!
ﺩﯾﺮ ﮐﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﺗﺮﺷﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ !!!
ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ : ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ … ﻣﯽ
ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﯿﻮﻓﺘﺪ …
ﻭ ﺩﯾﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ : ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ !!! ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩ
ﺷﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﺪ …
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ …
ﺑﺎ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ …
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ .

Like!
6

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها : اگه اینجا دختر باشی ...دلم واقعا سوخت

عضویت
اس ام اس جوووک جدید jok noroz 93 jadid

اس ام اس جوووک جدید jok noroz 93 jadid

*

*

به بعضیا بایدگفت:
خدا عجب ریسک بزرگی کرده که تو رو جزو آدما خلق کرده!!!!!!!!!!!!

*

*

*

صبح پنجاه هزار تومن میذارى تو جیبت، شب با ٣ هزار تومن برمیگردى خونه 😐
لامصب مثل جنگ شده. گُردان میره ، نفر برمیگرده !

*

*

*

مباحث اساسی عید دیدنی :
۱-گیر دادن به زن نگرفتن پسرها
۲-خواستگار معرفی کردن به دخترها
۳-گیر دادن به بچه دار نشدن زوج ها
۴-تورم
۵-کلاه قرمزی

*

*

*

 هیچ صدایی نا امید کننده تر از صدای پخ پخ ته آب میوه نیس.خدا هیچ جوونی رو نا امید نکنه.

*

*

*

سلامتی بوته گل خونمون که سنی ازش گذشته ، سال به سال آب و کود بهش نمی دیم ولی هرسال خودشو موظف میدونه حتی شده یه دونه گل بده دمشد گرم

*

Like!
5

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها : اس ام اس جوووک جدید jok noroz 93 jadid - اس ام اس برای من

عضویت


استاتوس باحال و خنده دار جوک جدید

استاتوس باحال و خنده دار جوک جدید

*

*

دخدر است دیگر….
.
.
.
.
دوست دارد همیشه با کارهایش موجبات خنده و شادی ما را فراهم نماید.

*

*

*

از یه نفر میپرسن اهل کجایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
میگه:هنوز زن نگرفتم!!!!

*

*

*

توجه کردید صبح اول صبح نمیشه سر به زیر راه رفت؟!!!
انقدر ملت تف خلتدار انداختن دهن آدم شور میشه.
برا همینه که صبح ها همه سر بالا راه میرن و شادابن

*

*

*

قایقی خواهم ساخت .خواهم انداخت به آب.خواهم رفت اونور آب.خواهم پناهنده شد.
*

*

*

بزرگترین دروغ سال همیشه اینه که میگن:
.
.
.
.
.
.
مدارس تا ۲۸ اسفند بازه:)))))))))))
ولی ما از بچه گی راست و دروغ رو می فهمیدیم^_^

*

*

*

همسایمون برای دخترش پرشیا صفر خریده…..!!!
.
.
.
.
فک کنم دیگه وقتشه از تنهایی درش بیارم سایه ام رو سرش باشه!!!!
*

*

Like!
2

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها : استاتوس باحال و خنده دار جوک جدید استاتوس باحال و خنده دار جوک جدید - اس ام اس برای من

عضویت


من عاشق این جور دخترها هستم

من عاشق این جور دخترها هستم

هستن دخترایی که نگران پاک شدن آرایششون نیستن چون آرایش ندارن

و صورتشون بی آرایش زیباست

با روسرشون گنبد امام زاده درست نمیکنن

دخترایی که وقتی یه پسر. پولدار میبینن دلشون نمی لرزه …چون دلشون دله نه ژله

هستن دخترایی که با دیدن ماشین پسرا کف نمیکنن ….چون اینا دخترن نه دلستر

عشق براشون مقدسه …اگه بهش دچار بشن همه کار برای عشقشون انجام میدن

سلامتی همشون♥♥♥

Like!
17

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها : من عاشق این جور دخترها هستم

عضویت


استاتوس جملات زیبا و آموزنده اسفند

استاتوس جملات زیبا و آموزنده اسفند

*

*
اگر شیر درنده ای در برابرت باشد بهتر است از سگ خائنی پشت سرت باشد
*

*

*

از مکالمه و پرگویی بیجا نجات پیدا خواهید کرد، اگر به خاطر بیاورید که مردم هرگز نصایح شما را قبول نمی کنند، مگر اینکه وکیل مدافع و یا دکتر باشید و آنها برای شنیدن صحبت های شما پول خرج کرده باشند.
*

*

*

بــاران مــی بــارید… کــودک نـگـاهـی بــه ســوراخ چـکـمـه اش انـداخـت! لـبـخـنـدی زد … سرش را رو به آسـمـان کــرد وگـفـت: ” خــدایا گـریه نـکن امــشـب مـی دوزمــش…!
*

*

*

بوی نو شدن می آید؛؛؛
ولی تو همیشه رفیق کهنه من بمان…
*

*

*

مگذار قلبت خانه ی آنهایی شود که (تنهایی)تنهابهانه باتو بودنشان است…..

*

*

Like!
1

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها : استاتوس جملات زیبا و آموزنده اسفند - اس ام اس برای من

عضویت
اگه کسی

اگه کسی به خواستگار دختری که دوستش داری بیاد چیکار کنیم که حسادتمان گل نکند و قبول کنیم که خواستگار چیز عادی است و قسمت حرف اول را میزند؟ لطفا راهنمایی کنید.
By: رضا

Like!
0

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها :

عضویت