[uCan-Post]
اس ام اس برای من


بهترین و زیباترین اس ام اس عاشقانه ۹۵

بهترین و زیباترین اس ام اس عاشقانه ۹۵

*

*

گویندباغبان عمری طولانی داردچون باگل سروکارداردولی من عمری طولانی ترازباغبان دارم چون همسری زیباترازگل دارم‎

*

بهترین و زیباترین اس ام اس عاشقانه ۹۵

*

 کاش دانه های دلم همچو اناری پیدا بود تا می دیدی هر دانه، هزار دانه تو را دوست میدارد…!!

*

بهترین و زیباترین اس ام اس عاشقانه ۹۵

*

در ان نفس ک بمیرم.در آرزوی تو باشم.

*

بهترین و زیباترین اس ام اس عاشقانه ۹۵

*

پـُر از عـاشـقـانـه ای تـو
دیـگر از خـدا چـه بـخواهــم ؟؟؟…

*

بهترین و زیباترین اس ام اس عاشقانه ۹۵

*

بـغلت خـواهــم کـرد …
هـمه در گـوشه ی تـنـهایـی مـن جـا دارنـد …

*

بهترین و زیباترین اس ام اس عاشقانه ۹۵

Like!
1

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها : بهترین و زیباترین اس ام اس عاشقانه 95

عضویت