اس ام اس برای من

مرکز اس ام اس

اس ام اس شب قدر ۹۴

تیر۱۴

اس ام اس شب قدر ۹۴

*

*

*

من از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم ، نمیدانم چه میخواهی ولی امشب ، برای تو ، برای رفع غم هایت ، برای قلب زیبایت ، برای آرزوهایت ، به درگاهش دعا کردم و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد ، یقین دارم دعاهایم اثر دارد .

*

اس ام اس شب قدر ۹۴

*

هنوز آخرین جمله ی خدا تو گوشم زنگ می زند :
“از قلب کوچک تو تا من یک راه مستقیم است ؛ اگر گم شدی از این راه بیا …”
بلند شو ، از دلت شروع کن …
و پرواز را بیاموز ، زیرا باید روزی از خودت تا خدا پرواز کنی …

*

اس ام اس شب قدر ۹۴

*

با خودم میگفتم
که چگونه خواهی بخشید
این شکننده توبه های مکرر را
و نومید میشدم …
اما تو در جانم زمزمه کردی
که کریمی
و با کریمان کارها دشوار نیست …
التماس دعا

*

اس ام اس شب قدر ۹۴

*

آدم خلیفه ی تنهای خدا روی زمین است
امپراتوری که گاهی باید برگردد به آخرین سلاحش
و سلاح او گریه است …
و سِلاحُهُ البُکاء …
التماس دعا

* مطالعه ادامه مطلب »

Like!
0

کــو ر بــاش بانــو

تیر۱۱

کــو ر بــاش بانــو

 

کــو ر بــاش بانــو
.

نـگاه کـه مـی کنـی ، مـی گوینــد نـخ داد !
.

عـبوس بــاش بانــــو
.

لبــخند کـه مـیزنـی، مـی گـوینــد: …
.

لال بــاش بانــــو

.

حـرف کـه مـی زنـی، مـی گوینــد : جـلوه فـروخـت !
.

شـاید دسـت از سـرمان بردارنـد …
.
مطالعه ادامه مطلب »

Like!
0

کاش بدانی هر نگاهی….

تیر۱۱

کاش بدانی هر نگاهی….

 

بانــو !
.

کاش بدانی هر نگاهی لایقِ لمس نگاهت نیست …

.

و هر دستی لایق هم دستی ات… و هر دلی لایق هم دلی ات …
.

راستش اینجا هر ” همی” لایق “هم بودن” نیست!
.

هوا ابـری است !
.

آفتاب که سر بزند خواهی دید که اینجا هنوز هم

.

دستانِ پاک همدست دارند و دل های پاک همدل …

..

..

گمان می کــرد دست و دل بازی را به انتهایش رسانــده است
.

حتی همسرش را هم بخشیــد به چشمانِ ناپــاکِ خیابــان ها . . .

Like!
0

وقـتی اون روز تـو بـاغ همـه ی …

تیر۱۱

وقـتی اون روز تـو بـاغ همـه ی …

وقـتی اون روز تـو بـاغ همـه ی …
خـانومـها رو جـو گرفـته بود و جـلوی همـه قهـقه میـزدن …
و شـوهراشـون هـم بیـخـیال نشـسته بـودن و تمـاشـا میـکردن …!
وقـتی مـنو هـم به جمعـشون دعـوت کـردن؛ آروم تو گوشـم گفـتی :
” مواظب وقـار و متـانـتت باش عـزیـزم “
اونجـا بود که فهـمیـدم تو با هـمه مـردهـا فـرق داری …

وقـتی حواسـم نبـود و کمی روسـریم لیـز خـورده بـود …
و مـوهـام دیـده میـشد با لبـخند گفـتی :
” مـوهـات بیـرونـه ها خانـومی “
در حـالی که مـوهـام رو قایـم میـکردم
نگـاهی به زنهـای اطـرافم تو خیـابـون انداخـتم …
شـرم آور بـود ! شـوهراشـون چه بیـخیـال …
اونجـا بود که فهـمیـدم تو با هـمه مـردهـا فـرق داری …

مطالعه ادامه مطلب »

Like!
0

اس ام اس زیبا درباره خدا

تیر۱۱

اس ام اس زیبا درباره خدا

*

*

دلت که گرفت، دیگر منتِ زمین را نکش
راهِ آسمان باز است ، پر بکش . . .

*

اس ام اس زیبا درباره خدا

*

ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﺧﺎﻟﻘﻲ ﺩاﺭﻡ

ﭼﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﺧﺪاﻱ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺩاﺭﻡ
ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ، ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﮔﻨﻪ ﻛﺎﺭﻡ . . .

*

اس ام اس زیبا درباره خدا

*

او همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را می‌خواند

اگر هیچکس نیست، خدا که هست . . .

*

اس ام اس زیبا درباره خدا

*

خداوند امید شجاعان است ، نه بهانه ی ترسوها . . .

*

اس ام اس زیبا درباره خدا

*

خدا مرحم تمام دردهاست

هرچه عمق خراشهای وجودت بیشتر باشد
خدا برای پر کردن آن بیشتر در وجودت جای میگیرد . . .

*

مطالعه ادامه مطلب »

Like!
0

اس ام اس میلاد امام حسن مجتبی (ع)

تیر۱۰

اس ام اس میلاد  امام حسن مجتبی (ع)

*

*

مژده ای دل نور چشم مرتضی آمد خوش‌آمد / شام میلاد امام مجبتی آمد خوش آمد
غم مخور ای دل که در ماه دعا و استجابت / بهر تأثیر دعا، روح دعا آمد خوش آمد . . .

*

اس ام اس میلاد  امام حسن مجتبی (ع)

*

رمضان، بهشت خدا شده ز گل جمال تو یا حسن / یم علم و حکمت و معرفت، نمی از کمال تو یا حسن
تو علی، تو فاطمه، تو حسن، تو حسین یا که محمدی؟ / که عیان جلالت پنج‌تن، بُوَد از جمال تو یا حسن . . .

*

اس ام اس میلاد  امام حسن مجتبی (ع)

*

آمد چو به نیمه ماه پرفیض صیام / شد طلعت مجتبی عیان چون مه تام
با روی حسن خوی حسن جلوه نمود / فرزند ابوالحسن امام بن امام . . .

*

اس ام اس میلاد  امام حسن مجتبی (ع)

*

امام حسن علیه السلام فرمود: بین حق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشم ببینی حق است و چه بسا که باطل زیادی را با گوش بشنوی. (از هر معصوم چهل حدیث، ص ۱۰۵)

*

اس ام اس میلاد  امام حسن مجتبی (ع)

*

گویند که گرد مَه، ‌زمین می‌گردد / دور فلک و عرش برین می‌گردد
خورشید، جمال مجتبی را دیده است / حیران شده است و این چنین می‌گردد
میلاد دومین اختر تابتاک آسمان ولایت مبارک

*

مطالعه ادامه مطلب »

Like!
0
« Older Entries